Het laatste nieuws van en over Taxi-centrale.nl vindt u hier !
 
  17 Augustus 2007 - NZA onderzoekt ziekenvervoer per taxi
De Nederlandse Zorgautoriteit gaat het zogenaamde zittend ziekenvervoer - het vervoer van patiënten per taxi - controleren. Er komen namelijk veel klachten binnen over de kwaliteit. Chauffeurs zijn vaak te laat, ze zijn onvoldoende opgeleid, of ze gedragen zich onvriendelijk.
De NZa gaat nu de contracten onderzoeken die zorgverzekeraars met taxibedrijven sluiten. De autoriteit wil dat daar voorwaarden in komen zoals een maximale wachttijd en de eis dat chauffeurs een diploma hebben.
Bas Vos is directeur van de Taxi Centrale Amsterdam en oud-voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Hij vermoedt dat de privatisering van de zorg heeft geleid tot de slechtere kwaliteit van het vervoer.

Januari 2005 - Eenmalige bijdrage aanmeldingen op taxi-centrale.nl
Sinds 1 januari 2005 zijn nieuwe aanmeldingen op taxi-centrale.nl niet meer geheel gratis. Door het gestegen bezoekersaantal en de gestegen kosten om taxi-centrale.nl in de lucht te houden, zijn we genoodzaakt een eenmalige bijdrage van 25 euro te vragen voor nieuwe aanmeldingen. Wel worden dan gratis uw WWW-link en E-mail-link geplaatst, een service waar voorheen nog 35 euro voor gevraagd werd. De inkomsten zullen vervolgens aangewend worden om taxi-centrale.nl nog beter te positioneren op het internet, zowel via computer als mobiele telefoon. Wij hopen op begrip uwerzijds en doen er alles aan u een goede service te blijven verlenen.

September 2004 - Minister Peijs: één taxitarief
Verkeersminister Karla Peijs wil een uniform taxitarief invoeren. Daarbij telt niet meer de duur van de rit mee, alleen de afstand. Nu loopt de meter ook door als een taxi voor een verkeerslicht staat of in een file. Klanten betalen straks een vaste prijs voor de eerste drie kilometer. Daarna gaat de meter lopen op een kilometertarief. Zo kunnen de klanten de prijs makkelijk berekenen en is de prijs doorzichtiger dan nu. Het begintarief is nodig om het maken van ritjes van slechts een paar honderd meter te ontmoedigen. De hoogte van het begintarief en het kilometertarief mogen de taxiondernemers zelf bepalen.

Augustus 2002 - Taxi-centrale.nl benaderbaar via PDA van O2
Taxi-centrale.nl is nu ook te benaderen via de Personal Digital Assistant (PDA) van O2. Hierdoor worden de voordelen van een website toegepast op een telefoon: de uitstekende interface. Door de url van Taxi-centrale.nl op de PDA in te geven wordt de site op de PDA ingeladen.
Met deze stap is Taxi-centrale.nl nu door verschillende channels benaderbaar: Internet, WAP, GPRS en de PDA van O2.

20 september 2001 - Vraag en aanbod forum Live!
Het forum voor het publiceren van een vraag naar of een aanbod van een taxirit op een willekeurig tijdstip en locatie is actief. Consument en Taxibedrijven kunnen nu deelnemen.

12 februari 2001 - Taxi-centrale.nl biedt advertentiemogelijkheden
Sinds deze maand biedt Intelli Solutions diverse advertentiemogelijkheden op haar site Taxi-centrale.nl. Aanleiding hiervoor zijn allereerst het toenemend aantal bezoekers. "Hierdoor wordt de website aantrekkelijker voor potentiele adverteerders." vertelt Ronald van de Broek. "Verder bieden de advertentiemogelijkheden voor taxibedrijven een manier om zichzelf te onderscheiden van de overige taxibedrijven. Uitgangspunten van Taxi-centrale.nl zijn compleetheid (alle taxibedrijven op een website) en onpartijdigheid in het aanbieden van deze taxibedrijven. Wij maken geen onderscheidt tussen grote of kleine taxibedrijven."